Kattliv stödjer Sällskapsdjurens forskningsfond

Kattliv stödjer Sällskapsdjurens forskningsfond

Vill du hjälpa till att förbättra kattens hälsa och status? Vill du göra en insats som kommer många katter till del? Som gör att veterinärer och forskare får ännu bättre verktyg att lindra och bota våra husdjurs sjukdomar?

Bli stödmedlem i Kattlivs projekt Forskning för friska katter »

Genom projektet stödjer Kattliv Sällskapsdjurens forskningsfond (SFF) vid Sveriges lantbruksuniversitet under beskydd av Kronprinsessan Victoria.

Vi djurägare efterfrågar i dag en avancerad djursjukvård. Det kan röra sig om komplicerade operationer, sofistikerade diagnostiska metoder, dyrbar intensivvård samt förebyggande hälsovård och rehabilitering. Det genomförs på de flesta smådjurskliniker idag. För att ytterligare utveckla djursjukvården och förbättra möjligheterna att förebygga och diagnostisera sjukdomar i ett tidigt skede, samt bota fler hundar och katter i Sverige behövs det mer forskning.

Större delen av all forskning gällande smådjur och sällskapsdjur i Sverige sker på SLU och de har välrenommerade forskare som ligger i framkant på många områden. Mycket av deras arbete har även uppmärksammats internationellt. Läs mer om Sällskapsdjurens forskningsfond här »

”Dagens veterinärmedicin erbjuder djursjukvård som är både kvalificerad och effektiv tack vare forskning. Behandling och eftervård kan rädda många sjuka djur tillbaka till liv.”

Hjälp Kattliv att förbättra kattens hälsa och status genom att bli stödmedlem i vårt projekt » som stödjer Sällskapsdjurens forskningsfond. Ditt bidrag gör skillnad!

När din betalning är registrerad skickar vi dig ett Diplom som visar att du är stödmedlem i Kattlivs projekt som stödjer SFF.