Samarbete med Djurskyddet Sverige

Tidningen Kattliv värnar om kattens grundläggande behov och verkar för att höja kattens status. Kattliv vill hjälpa till att berika kattens vardag, fördjupa relationen mellan människa och katt samt öka kunskapen om och förståelsen för Sveriges vanligaste husdjur. Vi har genom åren stöttat svenska katthem och även forskning vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) för friskare katter.

Sedan 2018 har Kattliv ett samarbete med Djurskyddet Sverige. Vi har ett gemensamt mål om att sprida kunskap om katter och höja katternas status. Genom att samarbeta kan vi använda varandras kanaler för att nå en bredare målgrupp. Djurskyddet Sverige är en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. De är en rikstäckande organisation med ungefär 50 anslutna lokalföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet.

Vill du stödja Djurskyddet Sverige? Läs mer på  www.djurskyddet.se

Djurskyddet Sverige